Top

Policy

Mission
Obiectivul principal este acela de a fi partenerii beneficiarilor, cu servicii de calitate bazate pe binomul eficienţă şi fiabilitate.
Aceste valori sunt recunoscute de principalii player din domeniul telecomunicaţiilor, precum şi de multipli consumatori de energie şi de societăţile de cel mai înalt nivel internaţional din domeniul networking-ului structurat.
Această misiune se aplică în mod constant şi este implementată atât în Italia, unde poziţia pe piaţă este foarte bine consolidată, cât şi în străinătate, în ţările în care Valtellina este prezentă.

 

Valori 
Evoluţia istorică şi antreprenorială a Grupului Valtellina a fost caracterizată de capacitatea ridicata de a se adapta la schimbările de relief ale scenariilor tehnologice şi de piaţă din domeniul telecomunicaţiilor, fără a-şi pierde vreodată propria identitate iniţială şi valorile care stau la baza acestei identităţi. Societatea operează dintotdeauna prin aplicarea unor principii stricte de seriozitate, corectitudine şi dăruire în muncă. Această fiabilitate, recunoscută chiar de către piaţă, este confirmată atât în condiţiile logistice cât şi în cele mai complexe șantiere.

 

Etica societatii
Etica societatii pune persoanele în centrul atenţiei; o dezvoltare care mai întâi acordă atenţie bunăstării colaboratorilor şi apoi strategiilor de afacere.

Programele concrete pentru Siguranţă, Formarea profesională şi Welfare caracterizează dintotdeauna politica societatii Valtellina, care la ora actuală este mult mai implicată în probleme ce privesc protecţia mediului.