Top

Trend Mercato

O companie integral italiană, condusă şi la ora actuală de fiii şi nepoţii fondatorului, Valtellina SpA este una dintre societăţile antreprenoriale care au ştiut să facă faţă crizei economice prin relansarea de proiecte şi investiţii, revigorând capitalul companiei şi situaţia financiară a familiei nu mai puţin de trei ori, din 2010 şi până la ora actuală.
Aceasta pentru a susţine politicile de dezvoltare ce vizează şi alte domenii noi, sinergice şi în evoluţie faţă de core business-ul său, şi anume realizarea reţelelor şi instalaţiilor pentru telecomunicaţii, sisteme de semnalizare pentru autostrăzi şi căi ferate, reţele de electricitate, de distribuţie a apei şi a gazelor, pe baza comenzilor din partea societăţilor multinaţionale, a administraţiilor publice şi a companiilor private. În ultimii ani, împreună cu marii player de pe piaţă, au fost deschise şantiere şi segmente operaţionale în România, Argentina şi Brazilia.