Top

Infrastructuri și servicii pentru telecomunicații

Domeniu de activitate dintotdeauna considerat strategic pentru companie, este implementat în mod constant în toate aspectele care o caracterizează: organizarea șantierului, realizarea infrastructurilor, tehnologii actualizate (soluții pasive și echipamente active).

Valtellina reprezintă din ce în ce mai mult un punct de referință pentru dezvoltarea rețelelor fixe (banda ultra-largă, și în modalitate FTTH) și mobile.

Se propune ca o companie specializată în pozarea fibrei în spațiile industriale și de tip terțiar avansat, chiar și prin revamping ale centralelor telefonice și transmitere de date cu acoperire integrală wireless și servicii VoIP-date în Cloud.


Rețele fixe

Realizarea infrastructurii de rețea și a echipamentelor aferente se desfăşoară în conformitate cu proiectul, alegând tehnica cea mai adecvată pentru cazul specific de intervenţie. Instalăm cele mai avansate sisteme disponibile la ora actuală atât în sectorul stradal-urban, cât şi în interiorul clădirilor.

Domeniu istoric “strategic” pentru Valtellina, este articulat într-o gamă completă de servicii:
– Inspecţii şi studii de fezabilitate
– Georadar şi instrumente de măsură
– Arhitectura şi dimensionarea infrastructurilor
– Alegerea, dimensionarea cablurilor (Fibră Optică şi/sau Cupru) şi a aparatelor (router, switch, firewall, server, storage, etc…)
– Proiectarea CAD
– Elaborarea caietelor de sarcini
– Solicitarea autorizaţiilor şi a documentaţiei

Pentru companie, sectorul reprezintă în continuare un domeniu în care resursele și potențialele de muncă puse în aplicare generează competitivitate pe piață prin timp, metode și rezultate.

Echipele companiei Valtellina folosesc cele mai avansate și cele mai eficiente tehnologii disponibile în prezent pe piață în următoarele segmente operaționale:
– Excavări prin orice tip de tehnică (tradițională, mini-triench, no-dig, etc…)
– Forări longitudinale și puncte de trecere rutiere/feroviare
– Instalație canalizări metalice/PVC atât în exterior (poduri, tuneluri, etc…) cât și în interior (dorsale și distribuție)
– Repararea străzilor
– Lucrări civile (fundaţii, camere, puţuri, etc..)

Principalul domeniu de activitate al firmei Valtellina este constituit dintr-o gamă completă de servicii ce se caracterizează prin utilizarea celor mai avansate tehnologii:

• Dorsale din fibră optică pentru operatorii din telecomunicaţii

• Reţele din fibră optică municipală (atât în infrastructura dedicată cât şi utilizarea cablurilor de canalizare şi speciale)

• WAN şi MAN publice şi private

• Cablare la centrale telefonice

• Data center

• LAN pentru companii

• Reţele din fibră optică şi cupru pentru sisteme de telecontrol (apeducte, termoficare, Gaz & Petrol, etc…)

• Reţele din fibră optică şi cupru pentru sisteme TVCC

• Reţele din fibră optică şi cupru pentru sisteme de alarmă

• Reţele din fibră optică şi cupru pentru sisteme de automatizare rutieră şi feroviară

Serviciul se efectuează prin intermediul tehnicienilor specializaţi în următoarele domenii de intervenţie:
• Echipamente pentru networking enterprises (Cisco, HP, Huawei, Extreme Networks, etc..)
• Echipamente pentru operatori (Cisco, Huawei, Zhone, Nokia, Ericsson, Marconi, etc..)
• Echipamente router
• Echipamente switch
• Echipamente Firewall
• Echipamente DWDM/CWDM
• Echipamente DSLAM
• Centrale telefonice (Wildix, Promelit, NEC, Trucco, etc…)
• Videoconferinţe şi Teleprezenţe

Pentru Valtellina service-ul şi întreţinerea reprezintă un serviciu cu “valoare suplimentară”, implementat în mod constant în resurse profesionale şi mijloace, în următoarele segmente operaţionale:
• Help Desk
• Call Center
• Intervenţii ON-Site pe întreg teritoriul naţional
• Disponibilitate 24 de ore pe zi 365 de zile pe an
Intervenţii ON-Site cu SLA foarte restrictive
Întreţinerea preventivă
Întreţinerea evolutivă
Întreţinerea corectivă
Gestionarea rezervelor şi a pieselor de schimb
Suport tehnic de la distanţă


Reţele mobile

Societatea este, de asemenea, o companie de referinţă pentru proiectarea, instalarea şi întreţinerea infrastructurilor pentru reţele mobile cu tehnologii până la 5G, LTE, Tetra, Izo-frecvenţială, Wi-Max, Hiperlan şi Wi-Fi, conexiuni microwave PDH ed SDH.

– Inspecţii şi Studii de fezabilitate
– Planificare reţele (accesul şi transportul)
– Achiziţionare amplasamentelor, proiectarea şi obţinerea autorizaţiilor
– Proiectare pentru licitaţii
– Redactare caiete de sarcini tehnice
– Proiectare instalaţii şi a sisteme
– Proiectare arhitecturală a infrastructurilor
– Proiectare executivă şi as-built
– Suport pentru echipele operaţionale de pe teren
– Actualizare la noile tehnologii

– Solicitare autorizaţii
– Lucrări civile pentru infrastructură
– Montare structuri metalice pentru susținerea antenelor
– Montare Sisteme de energie și de condiționare a stațiilor de transmisie
– Gestiune și coordonare a lucrărilor

– Montare echipamente de reţea
– Montare şi aliniere antene
– Testare, punere în funcţiune şi integrare la reţea
– Măsurători radio electrice şi verificarea acoperirii
– Executarea liniilor of sight (LOS) și a măsurătorilor de interferență

Serviciu dezvoltat de-a lungul anilor pentru a satisface cerinţele cele mai diversificate ale diferiţilor consumatori, cuprinde:

– Help Desk
– Call Center
– Intervenţii ON-Site cu SLA pe întreg teritoriul naţional
– Disponibilitate 24 de ore pe zi 365 de zile pe an
– Întreţinerea preventivă
– Întreţinerea evolutivă
– Întreţinerea corectivă
– Supravegherea şi monitorizarea reţelei
– Gestionarea pieselor de schimb
– Suport tehnic de la distanţă