Top

Infrastructuri electrice şi Energii regenerabile

Realizarea rețelelor de distribuție de tensiune medie și joasă, atât aeriene cât și subterane, pornind de la stațiile de distribuție până la utilizatorul final, sunt parte integranta a know-how-ului companiei.
Diferiţi şi importanţi player din domeniul energiei încredinţează societaţii Valtellina realizarea “la cheie” a infrastructurilor lor, incluzând şi servicii de asistenţă şi întreţinere (programate sau cu formula de intervenţie la cerere urgenţă).
De mult timp compania oferă şi operativitate calificată în sectorul instalaţiilor fotovoltaice şi eoliene, în calitate de “executant al infrastructurii” pentru sustinerea green economy.


Compania este specializată în intervenţii în ceea ce priveşte infrastructurile electrice, şi în special liniile electrice de joasă şi medie tensiune. Mulți player importanți din domeniu, inclusiv distribuitorii de rețele naționale și internaționale, au găsit în Valtellina un partener serios și de încredere pentru realizarea, modernizarea tehnologică şi întreţinerea infrastructurilor de energie electrică.

Diferiţi parteneri importaţi din domeniul energiei încredinţează firmei Valtellina realizarea “la cheie” a unor sub-staţii complete, de la partea de execuţie a lucrărilor civile până la cea electromecanică, de la proiectare la realizare, întreţinere şi service acordat după vânzare.

Compania are capacitatea de a furniza o gamă completă de servicii specifice, de la suportul ingineresc şi de instalare, până la componentele aferente echipamentelor şi sistemelor conexe: lucrări civile, analiza amplasamentului, layout instalaţie, autorizaţiile de instalare, montajul panourilor, infrastructurile electrice, sistemele de monitorizare şi întreţinere.

În Italia, Valtellina se poate mândri cu faptul că este una dintre companiile cu cea mai mare experienţă în domeniul eolian, prin realizarea infrastructurilor pentru numeroase parcuri, inclusiv de dimensiuni mari. Au fost rezolvate cu succes multiple cerinţe tehnice de instalare în diverse domenii de intervenţie: reţele de fibră optică pentru sistemul de control, instalarea panourilor, a dispozitivelor de control şi monitorizare, service şi întreţinere.