Top

Reţele de distribuţie a gazelor şi apei

Compania a dezvoltat o competenţă specifică în construcţia infrastructurilor pentru reţele de distribuţie a fluidelor: termoficare, reţele de distribuţie a apei, reţele de distribuţie a gazelor. Operativitatea răspunde necesităţilor societăţilor publice şi private, din aceasta făcând parte instalarea dispozitivelor de telecontrol/telegestiune, sistemele de protecţie şi depistare a pierderilor, întreţinerea şi service-ul ce include şi serviciul de intervenţie la cerere.


Gama de servicii cuprinde: consultanţă de proiectare, realizarea excavărilor, pozarea ţevilor izolate şi îmbinărilor prin sudare, întreţinere.

Compania răspunde diferitelor cerinţe în ceea ce priveşte: noua instalare, extinderi şi mutări de infrastructuri, întreţinere şi serviciul de intervenţie la cerere.

Intervenţii şi servicii la reţelele cu presiune medie şi joasă: sisteme de depistare a pierderilor, remedierea dispersiilor, instalarea dispozitivelor de telecontrol/telegestiune.

Formulele modulare şi personalizate dedicate special reţelelor de distribuţie a gazului şi apei. Serviciul garantează “intervenţia rapidă” cu acoperire 24 de ore – 365 de zile pe an.