Top

Tehnologii pentru mobilitate

Valtellina contribuie la dezvoltarea tehnologică a reţelelor de mobilitate prin servicii şi furnituri din ce în ce mai importante pentru eficienţa şi fiabilitatea infrastructurilor.
Graţie reţelelor ce integrează IT şi telecomunicaţii, compania instalează tehnologia şi sistemele de monitorizare a traficului, pentru siguranţă şi pentru a comunica cu utilizatorii.
Un serviciu la 360 grade răspunde oricărei necesități de intervenţie: de la proiectare la lucrările de excavare, de la pozarea cablurilor la instalarea echipamentelor, de la service la întreţinere.


SISTEME RUTIERE

Domeniile de intervenţie sunt trei: lucrări în tunel, lucrări de parcurs, sisteme de taxare pentru trecere. Activitatea prevede toate soluţiile tehnologice cele mai avansate şi integrate între ele pentru a supraveghea, a organiza şi a facilita mobilitatea stradală.

– Instalaţii de ventilaţie şi eliminare a substanţelor poluante
– Instalaţii de alimentare reţea electrică
– Instalaţii de iluminat
– Instalaţii de semnalizare luminoasă şi semafoare
– Sisteme de depistare a fumului şi a incendiilor
– Supraveghere video şi instalaţii cu circuit închis
– Sisteme de numărare a vehiculelor la intrare şi la ieşire
– Instalaţii de măsurare a nivelului de poluare (CO, Co2)
– Instalaţii de supraveghere şi control
– Asistenţă şi service

– Instalaţii de iluminat
– Panouri cu mesaje variabile
– Cabine SOS
– Controlul accesului ZTL
– Asistenţă şi service

– Montarea echipamentului
– Coloane de control
– Ghișee automate
– Supraveghere video


Smart Road

Bazându-se pe experienţa şi potenţialul acumulat în toate domeniile serviciilor de infrastructură în telecomunicaţii şi 4.0, Valtellina este activă şi în sectoare strategice pentru viitorul mobilităţii: staţii de alimentare a vehiculelor electrice, parcări inteligente, Wi-FI Motion, cântărire dinamică.


REŢELE FEROVIARE

Activităţile infrastructurale cuprind instalaţii de urgenţă de diferite tipuri: transmisie de date, alarme acustice şi vizuale, dispozitive de alertă automate şi sisteme de depistare a obstacolelor pe tronsoane. Această vocaţie pentru siguranţă se extinde şi la zonele staţiilor feroviare şi de metrou, ce necesită soluţii evoluate pentru controlul accesului, supravegherea video şi digital signage.

Valtellina pune la dispoziţie un know-how considerat din multe puncte de vedere unic în Italia, în special în ceea ce priveşte coordonarea şi sinergiile dintre infrastructurile de reţea şi echipamentele de siguranţă.

Activităţile cuprind diferite instalaţii de urgenţă, de natură şi tipuri diferite, cu transmitere de date, alarme acustice şi vizuale, dispozitive de alertare automate şi dezactivare a echipamentelor.

Conexiunile şi serviciile de comunicare ce caracterizează la ora actuală escalele aeroporturare sunt fundamentale pentru definirea ofertei de calitate pentru utilizatori. Valtellina concretizează proiecte de instalaţii în acest cadru specific, propunându-se ca protagonistă a evoluţiei tehnologice ce permite fiecărui aeroport să fie mai sigur, interactiv, interconectat.

Valtellina se propune ca societate care furnizează servicii “la cheie” de echipamente şi tabele/monitoare, organizate într-un complex unic şi organic, ce are drept obiectiv garantarea funcţionării optime a instalaţiilor şi a “sistemului de relaţie cu publicul”.

Valtellina instalează cele mai avansate sisteme pentru a depista prezenţa obstacolelor pe reţea. O adevărată vocaţie pentru siguranţă care se extinde şi la zona staţiilor feroviare şi de metrou, ce necesită soluţii pentru controlul accesului, supravegherea video, servicii integrate de mobilitate urbană.

Noile sisteme de depistare permit inspecţia dinamică (cu vagoane în mişcare) a stării organelor sensibile, cum ar fi roţile. În acest sens acestea conferă siguranţa fundamentală pentru mobilitatea feroviară. Tehnologiile utilizate de Valtellina sunt propuse în colaborare cu companiile cele mai cunoscute din acest sector de activitate, sistemele fiind alcătuite din grupuri optice cu raze infraroşii şi scanare multiplă.

Valtellina propune formule modulare și personalizate de service și întreținere dedicate special sistemelor tehnologice din sectorul feroviar.

Serviciul garantează intervenţii programate și de tip “intervenţia rapidă” cu acoperire 24 de ore – 365 de zile pe an.


INSTALAŢII PENTRU AEROPORTURI

Conexiunile şi serviciile de comunicare IT şi ICT în escalele aeroporturare sunt fundamentale pentru calitatea serviciilor oferite utilizatorilor. Soluţiile cu instalaţii de ultimă generaţie permit fiecărui aeroport să fie mai sigur, interactiv şi interconectat, atât din punct de vedere tehnic cât şi comercial.

Conexiunile şi serviciile de comunicare ce caracterizează la ora actuală escalele aeroporturare sunt fundamentale pentru definirea ofertei de calitate pentru utilizatori. Valtellina concretizează proiecte de instalaţii în acest cadru specific, propunându-se ca protagonistă a evoluţiei tehnologice ce permite fiecărui aeroport să fie sigur, interactiv, interconectat.

Valtellina dezvoltă un puternic angajament tehnico-aplicativ şi de gestionare (Service şi întreţinere) şi în ceea ce priveşte centralele, echipamentele de reţea şi infrastructurile dedicate informării publicului din cadrul staţiilor feroviare şi aeroporturilor. Valtellina se propune ca o companie furnizoare de servicii “la cheie” de echipamente şi tabele/monitoare, organizate într-un complex unic şi organic, menit să garanteze funcționarea optimă a instalaţiilor şi a “sistemului de relaţii cu publicul”.

Valtellina propune formule modulare și personalizate de service și întreținere dedicate în mod specific sistemelor tehnologice din sectorul aeroportual.

Serviciul garantează intervenţii programate și de tip “intervenţia rapidă” cu acoperire 24 de ore – 365 de zile pe an.

Necesitatea Cyber Security este una din problemele cele mai importante şi delicate, în sens absolut, pentru o structură atât de complexă cum este un aeroport, unde informatica este indispensabilă pentru funcţionarea sa: de la controlul zborurilor, la gestionarea serviciilor interne ce implică direct pasagerii. Soluţiile de servicii propuse de Valtellina, dezvoltate în colaborare cu societăţi de cel mai înalt nivel internaţional, permit o apărare globală chiar şi împotriva celor mai insidioase atacuri informatice.

Serviciile funcţionează, de asemenea, ca Endpoint Protection, de exemplu în caz de malware, ransomware sau atacuri specifice (şi de tip fileless şi full in-memory), cu o sandbox activă H24 pe fiecare endpoint, chiar dacă este offline.