Top

POLITICA SISTEMULUI DE GESTIONARE INTEGRAT AL COMPANIEI

VALTELLINA S.P.A. (denumită în continuare VALTELLINA) a implementat un Sistem de gestiune integrat (în continuare SGI) începând cu anul 2012 când, pe lângă certificarea ISO 9001:2008 (acordată în 1995), a obţinut şi cele în conformitate cu normele BS OHSAS 18001:2007 şi ISO 14001:2004.

De-a lungul anilor următori, evoluţia legislativă şi necesitatea de a se adapta la cerinţele din ce în ce mai restrictive ale Clienţilor, au dus la extinderea treptată a domeniului de aplicaţie al SGI către activităţi care, deşi nu au dat naştere unei proceduri de certificare imediată, au o relevanţă şi un impact ce necesită gestionarea folosind aceeaşi abordare structurată. Mai precis, prevederile privind securitatea informaţiilor (ISO 27001:2013), responsabilitatea socială (SA 8000:2014), anti-corupţia (Decretul legislativ 231/2001) şi prelucrarea datelor personale (Regulamentul UE 679/2016), au devenit parte integrantă din Standardul activităţilor normale de munca şi, din acest motiv, trebuie să fie prelucrate cu mare atenţie de către întreg personalul firmei şi de Furnizori.

În iunie 2018 VALTELLINA s-a adaptat noilor Norme, obţinând certificatele ISO 9001:2015 şi ISO 14001:2015 fiind şi printre primele companii din Italia care a obţinut certificarea 45001:2018.

Aşadar, pentru a face faţă cerinţelor descrise, Conducerea Generală a decis să redacteze o politică a SGI ce nu se limitează numai la definirea principiilor directoare pentru gestionarea activităţilor referitoare la Calitate, Siguranţă şi Mediu, ci şi să definească şi pe cele legate de domeniile indicate mai sus pentru care, de-a lungul timpului, va fi efectuată o procedură de certificare. Principiile directoare şi direcţiile ce guvernează domeniile de aplicaţie ale SGI de la VALTELLINA, sunt următoarele:

Atenţia acordată Clientului şi a aşteptărilor sale viitoare pentru a obţine fidelizarea şi creşterea portofoliului de clienţi;

Respectarea cerinţelor şi a prescripţiilor legislative/normative;

Angajamentul pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor şi activităţilor de control şi monitorizare;

Monitorizarea proceselor firmei care au ca obiectiv evaluarea prestaţiilor şi identificarea posibilelor acţiuni de îmbunătăţire;

Monitorizarea şi evaluarea constantă a riscurilor şi oportunităţilor legate de activităţile firmei, având drept consecinţă implementarea unor eventuale acţiuni necesare;

Formarea şi implicarea resurselor firmei în raport cu implementarea de noi activităţi, procese şi iniţiative;

Implicarea părţilor interesate (Clienţi, Furnizori, Angajaţi, Colaboratori, Instituţii publice, Asociaţii), în ceea ce priveşte activităţile aplicate pentru a proteja calitatea serviciilor oferite, sănătatea şi securitatea personalului, demnitatea omului, protecţia administrativă a firmei, siguranţa informaţiilor şi prelucrarea corectă a datelor personale;

Angajamentul pentru protecţia mediului, minimalizând impactul asupra mediului datorat desfăşurării propriilor activităţi şi gestionarea deşeurilor;

Angajamentul de a conferi continuitate reutilizării maxime a materialelor;

Angajamentul pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, prin intermediul efectuării controalelor activităţilor desfăşurate, pregatirii profesionale, utilizării şi monitorizării EPI prevăzute, gestionarea corectă a substanţelor periculoase;

Angajamentul de a garanta confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea datelor şi a informaţiilor personale, adoptând regimul de prelucrare a datelor în conformitate cu normativele în vigoare;

Acordarea atenţiei necesare pentru ca activităţile să se desfăşoare în conformitate cu Modelul Organizatoric implementat în temeiul Decretului Legislativ ; 231/01

Angajamentul de a satisface cerinţele aplicabile şi de a îmbunătăţi constant siguranţa informaţiilor atât pe suport electronic cât şi imprimat pe hârtie;

Integrarea cerinţelor referitoare la siguranţa informaţiilor şi a responsabilităţii sociale din cadrul proceselor firmelor;

Angajamentul de a satisface cerinţele prevăzute de normativele în materie de Calitate, Siguranţă şi Mediu, pe lângă acelea prevăzute de standardul SA 8000 şi normativa ISO 27001;

Angajamentul de respectare a convenţiilor, acordurilor, declaraţiilor şi a principiilor indicate în normativa SA 8000, dar şi în legislaţia naţională şi a alte legi aplicabile;

Angajamentul de furniza resursele umane, instrumentele economice necesare şi suficiente pentru a adopta principiile enumerate mai sus în vederea îndeplinirii obiectivelor prestabilite.

Conducerea Generală se angajează ca această politică de SGI să fie :

Documentată şi actualizată de fiecare dată când este necesar;

Comunicată întreg personalului din cadrul VALTELLINA, prin publicarea pe site-ul intern al companiei;

Accesibilă persoanelor din exterior prin intermediul publicării sale pe site-ul web al companiei;

Supusă examinărilor periodice care garantează caracterul adecvat constant şi valabilitatea.

Întreg personalul VALTELLINA, independent de poziţia ocupată şi de atribuţiile îndeplinite, Colaboratorii şi furnizorii trebuie să respecte principiile mai sus indicate.