Top

Certificări și autorizații

Compania acordă o importanță deosebită certificării propriului Sistem de Gestiune Integrat.

Conducerea generală a dorit să implementeze cercetarea în domeniul calității pentru a optimiza managementul companiei, în beneficiul personalului, a muncii desfășurate și a mediului. Valtellina a depus mereu eforturi pentru a asigura calitatea propriilor prestații și a serviciilor oferite și în același timp pentru a proteja atât siguranța și sănătatea propriilor angajați, cât și a mediului în care lucrează aceștia.

Sub semnul cercetării în domeniul calității, Valtellina a conceput și dezvoltat un sistem de documentație pe care se bazează Sistemul de Gestiune Integrat, acesta definește criteriile urmărite pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor declarate, menținute și îmbunătățite în timp.

Sistemul de Gestiune Integrat este verificat cu o frecvență anuală de către Instituția de Certificare CSQ. Pentru a asigura un nivel calitativ din ce în mai înalt, atât în ceea ce privește serviciile furnizate cât și profesionalismul propriilor resurse, Conducerea Generală informează, formează, instruiește și implică personalul de orice nivel și cu orice funcție din cadrul firmei.

Sistemul de Gestiune Integrată din cadrul Valtellina definește modalitatea de administrare a tuturor activităților și a tuturor elementelor structurale/organizatorice a căror funcționare corectă permite operarea în mod eficient și eficace, minimizând riscurile pentru persoane și echipamente.

Valtellina a adoptat un model sistemic pentru a descrie și administra toate activitățile efectuate de diferitele unități organizaționale și de a integra, într-un singur sistem, diferite segmente de administrare.

Obiectivul acestei integrări este optimizarea resurselo, atât structurale cât și umane, și introducerea unui model de gestionare unitară.


Certificat N 9165.VALT din data de 23/06/2018 și cu valabilitate până la 23/06/2021

Domeniul de aplicare al certificării UNI EN ISO 9001:2015, fără excluderi, este:

proiectarea, instalarea și întreținerea rețelelor de telecomunicații, telecontrol, telegestionare și aplicații diversificate, instalații electrice, rețele de energie electrică, instalații de semnalizare și telecomunicații din sectorul feroviar. Instalarea și întreținerea rețelor de distribuție a apei, gazului și termoficare. Instalarea, reabilitarea, conducerea și întreținerea instalațiilor termice și de condiționare. Soluții de proiectare pentru terți. Proiectare hardware și software pentru echipamente. Sectoare de acreditare IAF 28 (construcții), 33 (tehnologia informației), 34 (servicii de inginerie).

Descarcă PDF

Certificat Nr. 9191.VLT2 din data de 23/06/2018 cu valabilitate până lal 25/06/2021

Domeniul de aplicare al certificării conform Standardului UNI EN ISO 14001:2015 este:

Proiectarea, instalarea și întreținerea rețelelor de telecomunicații, telecontrol, telegestionare și aplicații diversificate, instalații electrice, rețele de energie electrică, instalații de semnalizare și telecomunicații din sectorul feroviar. Instalarea și întreținerea rețelor de distribuție a apei, gazului și termoficare. Instalarea, reabilitarea, conducerea și întreținerea instalațiilor termice și de condiționare. Soluții de proiectare pentru terți. Proiectare hardware și software pentru echipamente.

Sectoarele de acreditare: IAF 28 (construcții), 33 (tehnologia informației), 34 (servicii de inginerie).

Descarcă PDF

Certificat Nr. 0820.2018 din data de 04/07/2018 cu valabilitate până la 03/07/2021

Domeniul de aplicare al certificării conform Standardului 45001 atestatul nr. 0820/2018 este:

Proiectarea, instalarea și întreținerea rețelelor de telecomunicații, telecontrol, telegestionare și aplicații diversificate, instalații electrice, rețele de energie electrică, instalații de semnalizare și telecomunicații din sectorul feroviar. Instalarea și întreținerea rețelor de distribuție a apei, gazului și termoficare. Instalarea, reabilitarea, conducerea și întreținerea instalațiilor termice și de condiționare. Soluții de proiectare pentru terți. Proiectare hardware și software pentru echipamente.

Sectoare de acreditare: IAF 28 (construcții), 33 (tehnologia informației), 34 (servicii de inginerie).

Descarcă PDF

Registrul telematic național al companiilor și al personalului calificat FGAS pentru activitățile de instalare, întreținere și reparare a echipamentelor fixe de răcire, climatizare a aerului și pompe de căldură care conțin compuși fluorurați cu efect de seră efectuate în temeiul art. 2 din regulamentul CE 303/2008. Nr. de înregistrare 303I-1809015 din data de 19/09/2018 cu valabilitate până la 18/09/2023.

Descarcă PDF

Certificat N 0623.2018 din data de 14/06/2018 și cu valabilitate până la 13/06/2021
Pentru următoarele activități: gestionare infrastructuri, aplicații informatice și transmitere de date pentru funcțiile interne, gestionarea informațiilor propriilor beneficiari

Descarcă PDF